Sebastian Czapczyński

Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds.Inwestycji

606 775 415

sebastian.czapczynski@bolix.pl