W związku z realizacją dofinansowanego projektu pt.” Budowa centrum badawczego w celu opracowania systemów ociepleń o obniżonej masie oraz zmniejszonej absorpcji promieniowania cieplnego do aplikacji w skrajnych warunkach temperaturowych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskich, firma BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

                wyposażenia w sprzęt do badań odrywania: PULL OFF 2 szt.