W związku z realizacją dofinansowanego projektu pt.” Budowa centrum badawczego w celu opracowania systemów ociepleń o obniżonej masie oraz zmniejszonej absorpcji promieniowania cieplnego do aplikacji w skrajnych warunkach temperaturowych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskich, firma BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:


wyposażenia w sprzęt do przyśpieszonych badań starzeniowych: komora xenotest

 

na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.