BOLIX Double Therm

BOLIX Double Therm

Docieplenie istniejącego ocieplenia

BOLIX Double Therm to nowatorskie rozwiązanie polegające na wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji ściany na istniejącym ociepleniu na styropianie (ETICS) wraz z przygotowaniem starej warstwy izolacji przed jej ponownym dociepleniem oraz profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie diagnostyki i przygotowania podłoża.

Pamiętajmy, że wykonanie prac instalacyjnych musi być poprzedzone przygotowaniem projektu technicznego, który z kolei powstaje na podstawie oceny technicznej ocieplenia i stanu technicznego ściany. Wszelkie naprawy renowacyjne – oprócz mycia, malowania i impregnacji warstw wierzchnich – wymagają oceny parametrów styropianu oraz przyczepności wyprawy tynkarskiej.

Wykonanie ponownego ocieplenia jest możliwe, gdy spełnione są następujące warunki:

- podłoże ścienne posiada wystarczającą nośność,

- stan konstrukcji ściany (w szczególności, gdy konstrukcja budynku jest warstwowa – z płyt prefabrykowanych) zapewnia bezpieczne przeniesienie obciążeń,

- ocieplenie istniejące jest odpowiednio zamocowane do podłoża,

- nie następuje odspojenie między warstwami istniejącego ocieplenia,

- istnieje możliwość wymiany lub przeróbki wszystkich obróbek blacharskich, parapetów i zewnętrznych instalacji.

Przed przystąpieniem do montażu docieplenia, należy dokładnie sprawdzić  powierzchnię i oczyścić ją z brudu, kurzu, nalotów mikrobiologicznych, tłustych zabrudzeń i bitumów. Zestaw produktów do oczyszczania elewacji to system Bolix Complex. Warstwy o słabej przyczepności należy usunąć, a następnie dokładnie odpylić całą powierzchnię. Do uzupełnienia ubytków można zastosować dowolną zaprawę klejącą BOLIX.

Pamiętajmy o próbie przyczepności, a jeśli zakończy się ona negatywnie, konieczne będzie oczyszczenie elewacji z tej warstwy.

Mocowanie warstwy termoizolacji wykonuje się metodą grzebieniową lub pasmowo-punktową, o których można przeczytać w osobnym artykule. Przyklejone zaprawą płyty należy przymocować do podłoża łącznikami mechanicznymi z metalowym wkręcanym trzpieniem. Ich długość powinna stanowić sumę wszystkich warstw (stare i nowe ocieplenie, warstwy nie stanowiące podłoża nośnego) oraz głębokości zakotwienia. Ilość łączników na 1m2 nie powinna być mniejsza niż 6.

By zwiększyć odporność elewacji na ssanie wiatru, należy zastosować Krzyżowy Węzeł Mocujący. Rozwiązanie to polega na dodatkowym wzmocnieniu termoizolacji zatopionymi w kleju skrzyżowanymi pasami siatki z włókna szklanego.

Do wykonania warstwy zbrojącej należy zastosować zaprawy klejące BOLIX U, UZB, UZ lub US następnie należy ją zagruntować preparatem BOLIX OP BOLIX SG kolor lub BOLIX SIG kolor.

Na tak przygotowaną termoizolację nakłada się wyprawę tynkarską.

Poznaj system