Niski stopień zasolenia

usunięcie starych tynków

usunięcie spoin

oczyszczenie podłoża

wzmocnienie podłoża g (opcjonalnie)

uzupełnienie spoin zaprawą o parametrach  zbliżonych do istniejącej, dopuszcza się zastosowanie BOLIX T-WL

wykonanie obrzutki BOLIX Z-PT

nałożenie tynku renowacyjnego BOLI T-RH

Poznaj system