Niski stopień zasolenia

  • usunięcie starych tynków
  • usunięcie spoin
  • oczyszczenie podłoża
  • wzmocnienie podłoża g (opcjonalnie)
  • uzupełnienie spoin zaprawą o parametrach  zbliżonych do istniejącej (dopuszcza się zastosowanie BOLIX T-WL)
  • wykonanie obrzutki (BOLIX Z-PT)
  • nałożenie tynku renowacyjnego (BOLI T-RH)
Poznaj system