Niski stopień zasolenia

- Usunięcie starych tynków

- Usunięcie spoin

- Oczyszczenie podłoża

- Wzmocnienie podłoża g (opcjonalnie)

- Uzupełnienie spoin zaprawą o parametrach  zbliżonych do istniejącej (dopuszcza się zastosowanie BOLIX T-WL)

- Wykonanie obrzutki BOLIX Z-PT

- Nałożenie tynku renowacyjnego BOLI T-RH

Poznaj system