Średni stopień zasolenia

Sposób postępowania przy średnim zasoleniu muru:

usunięcie starych tynków

wydłubanie i usunięcie starych spoin

oczyszczenie podłoża

wzmocnienie podłoża gruntem BOLIX P-SWC (opcjonalnie)

uzupełnienie spoin zaprawą o zbliżonych parametrach do istniejącej, warunkowo dopuszcza się zastosowanie BOLIX T-WL

nałożenie tynku renowacyjnego BOLIX T-RH w dwóch warstwach

wykonanie obrzutki BOLIX Z-PT

Poznaj system