Średni stopień zasolenia

Sposób postępowania przy średnim zasoleniu muru:

  • usunięcie starych tynków
  • wydłubanie i usunięcie starych spoin
  • oczyszczenie podłoża
  • wzmocnienie podłoża gruntem BOLIX P-SWC (opcjonalnie)
  • uzupełnienie spoin zaprawą o zbliżonych parametrach do istniejącej (warunkowo dopuszcza się zastosowanie BOLIX T-WL)
  • nałożenie tynku renowacyjnego BOLIX T-HR w dwóch warstwach
  • wykonanie obrzutki BOLIX Z-PT
Poznaj system