Wysoki stopień zasolenia

Sposób postępowania:

- Usunięcie starych tynków

- Usunięcie starych spoin

- Oczyszczenie podłoża

- Wzmocnienie podłoża gruntem BOLIX P-SWC (opcjonalnie)

- Uzupełnienie spoin zaprawą o parametrach zbliżonych do istniejącej, dopuszcza się zastosowanie BOLIX T-WL

- Wykonanie obrzutki BOLIX Z-PT

- Nałożenie tynku podkładowego BOLIX T-WL

- Nałożenie tynku renowacyjnego BOLIX T-RH

Poznaj system