BOLIX HD EXTREME

BOLIX HD EXTREME – Technologicky najpokročilejší systém produktového radu BOLIX HD

BOLIX HD EXTREME - technologicky najpokročilejší systém produktového radu v rámci systému BOLIX HD. Vďaka použitiu inovatívneho disperzného lepidla dosahuje systém BOLIX HD EXTREME parametre doteraz nedosiahnuteľné. BOLIX HD EXTREME sa vyznačuje extrémnou mechanickou pevnosťou, najvyššou prídržnosťou k polystyrénu a doteraz na trhu neexistujúcou pružnosťou.

BOLIX HD EXTREME je systém s nárazovou pevnosťou prekračujúcou 130 J.

BOLIX HD EXTREME - jeho extrémna nárazová pevnosť ho predurčuje na použitie v miestach osobitne vystavených mechanickému poškodeniu, takých ako sídliská, priemyselné objekty, školy a časti fasády, napr. sokle, vchody a pod. Toto riešenie ponúka zvýšenú odolnosť proti nárazom 25 J (pri použití iba jednej sklotextilnej mriežky s plošnou hmotnosťou 145 m/g2) alebo viac ako 130 J (pri použití jednej sklotextilnej mriežky s plošnou hmotnosťou 145 m/g2 a druhej s 335 m/g2).

  • Odolnosť proti nárazu

  • ZNÍŽENÁ NASIAKAVOSŤ

  • PAROPRIEPUSTNOSŤ

  • ODOLNOSŤ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

  • SAMOČISTIACI EFEKT

  • Flexibilita

  • FAREBNÁ STÁLOSŤ

  • ODOLNOSŤ PROTI MIKROBIOLOGICKEJ KONTAMINÁCII

Spoznajte systém