• Detale systemowe BOLIX W

  W pliku zip znajdują się detale z rozszerzeniami pdf oraz dwg.

 • Detale systemowe BOLIX S

  W pliku zip znajdują się detale z rozszerzeniami pdf oraz dwg.

 • 7.1.1 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego z ociepleniem XPS - izolacja typu lekkiego [pdf]

 • 7.1.1 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego z ociepleniem XPS - izolacja typu lekkiego [dwg]

 • 7.1.2 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego z ociepleniem XPS - izolacja typu średniego [pdf]

 • 7.1.2 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego z ociepleniem XPS - izolacja typu średniego [dwg]

 • 7.1.3 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego z ociepleniem XPS - izolacja typu ciężkiego [pdf]

 • 7.1.3 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego z ociepleniem XPS - izolacja typu ciężkiego [dwg]

 • 7.2.1 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia z ociepleniem XPS - izolacja typu lekkiego [pdf]

 • 7.2.1 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia z ociepleniem XPS - izolacja typu lekkiego [dwg]

 • 7.2.2 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia z ociepleniem XPS - izolacja typu średniego [pdf]

 • 7.2.2 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia z ociepleniem XPS - izolacja typu średniego [dwg]

 • 7.2.3 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia z ociepleniem XPS - izolacja typu ciężkiego [pdf[]

 • 7.2.3 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia z ociepleniem XPS - izolacja typu ciężkiego [dwg]

 • 7.3.1 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego bez ocieplenia - izolacja typu lekkiego [pdf]

 • 7.3.1 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego bez ocieplenia - izolacja typu lekkiego [dwg]

 • 7.3.2 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego bez ocieplenia - izolacja typu średniego [pdf]

 • 7.3.2 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego bez ocieplenia - izolacja typu średniego [dwg]

 • 7.3.3 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego bez ocieplenia - izolacja typu ciężkiego [pdf]

 • 7.3.3 Hydroizolacja budynku podpiwniczonego bez ocieplenia - izolacja typu ciężkiego [dwg]

 • 7.4.1 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia i bez ocieplenia - izolacja typu lekkiego [pdf]

 • 7.4.1 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia i bez ocieplenia - izolacja typu lekkiego [dwg]

 • 7.4.2 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia i bez ocieplenia - izolacja typu średniego [pdf]

 • 7.4.2 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia i bez ocieplenia - izolacja typu średniego [dwg]

 • 7.4.3 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia i bez ocieplenia - izolacja typu ciężkiego [pdf]

 • 7.4.3 Hydroizolacja budynku bez podpiwniczenia i bez ocieplenia - izolacja typu ciężkiego [dwg]

 • 7.5.1 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w ścianie - obciążenie wodą nie wywierającą parcia [pdf]

 • 7.5.1 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w ścianie - obciążenie wodą nie wywierającą parcia [dwg]

 • 7.5.2 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w ścianie - obciążenie wodą wywierającą parcie [pdf]

 • 7.5.2 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w ścianie - obciążenie wodą wywierającą parcie [dwg]

 • 7.6.1 Uszczelnienie rury instalacyjnej w ścianie - obciążenie wodą niewywierającą parcia [pdf]

 • 7.6.1 Uszczelnienie rury instalacyjnej w ścianie - obciążenie wodą nie wywierającą parcia [dwg]

 • 7.7.1 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w posadzce - obciążenie wilgocią gruntową [pdf]

 • 7.7.1 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w posadzce - obciążenie wilgocią gruntową [dwg]

 • 7.7.2 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w posadzce - obciążenie wodą wywierającą parcie [pdf]

 • 7.7.2 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w posadzce - obciążenie wodą wywierającą parcie [dwg]

 • 1.5.2 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 nadproża okiennego [pdf]

 • 1.5.2 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 nadproża okiennego [dwg]

 • 1.5.3 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 nadproża okiennego [pdf]

 • 1.5.3 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 nadproża okiennego [dwg]

 • 1.5.4 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 nadproża okiennego [pdf]

 • 1.5.4 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 nadproża okiennego [dwg]

 • 1.5.5 Przekrój ocieplenia ze skrzynią rolety osadzoną w licu ściany [pdf]

 • 1.5.5 Przekrój ocieplenia ze skrzynią rolety osadzoną w licu ściany [dwg]

 • 1.6.1 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 połączenia z parapetem [pdf]

 • 1.6.1 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 połączenia z parapetem [dwg]

 • 1.6.2 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 połączenia z parapetem [pdf]

 • 1.6.2 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 połączenia z parapetem [dwg]

 • 1.6.3 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 połączenia z parapetem [pdf]

 • 1.6.3 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 połączenia z parapetem [dwg]

 • 1.6.4 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 połączenia z parapetem [pdf]

 • 1.6.4 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 połączenia z parapetem [dwg]

 • 1.7.1 Cokół zlicowany - detal 1 [pdf]

 • 1.7.2 Cokół zlicowany - detal 2 [pdf]

 • 1.7.2 Cokół zlicowany - detal 2 [dwg]

 • 1.7.3 Cokół cofnięty - detal 1 [pdf]

 • 1.7.3 Cokół cofnięty - detal 1 [dwg]

 • 1.7.4 Cokół cofnięty - detal 2 [pdf]

 • 1.7.4 Cokół cofnięty - detal 2 [dwg]

 • 1.7.5 Połączenie ocieplenia w cokole wysuniętym [pdf]

 • 1.7.5 Połączenie ocieplenia w cokole wysuniętym [dwg]

 • 1.8.1 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową z taśmą rozprężną [pdf]

 • 1.8.1 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową z taśmą rozprężną [dwg]

 • 1.8.2 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową bez taśmy rozprężnej [pdf]

 • 1.8.2 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową bez taśmy rozprężnej [dwg]

 • 1.9.1 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej z cofniętym cokolikiem [pdf]

 • 1.9.1 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej z cofniętym cokolikiem [dwg]

 • 1.9.2 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej ze zlicowanym cokolikiem [pdf]

 • 1.9.2 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej ze zlicowanym cokolikiem [dwg]

 • 1.9.3 Ocieplenie pod pomieszczeniem ogrzewanym [pdf]

 • 1.9.3 Ocieplenie pod pomieszczeniem ogrzewanym [dwg]

 • 1.10.1 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 1 [pdf]

 • 1.10.1 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 1 [dwg]

 • 1.10.2 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 2 [pdf]

 • 1.10.2 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 2 [dwg]

 • 1.10.3 Attyka [pdf]

 • 1.10.3 Attyka [dwg]

 • 1.10.4 Połączenie zadaszenia z ociepleniem - detal [pdf]

 • 1.10.4 Połączenie zadaszenia z ociepleniem - detal [dwg]

 • 1.10.5 Połączenie z gzymsem dachu płaskiego [pdf]

 • 1.10.5 Połączenie z gzymsem dachu płaskiego [dwg]

 • 1.11.1 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 1 [pdf]

 • 1.11.2 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 2 [pdf]

 • 1.11.2 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 2 [dwg]

 • 1.12.1 Przekrój przez system ociepleń - szczelina dylatacyjna prosta [pdf]

 • 1.12.1 Przekrój przez system ociepleń - szczelina dylatacyjna prosta [dwg]

 • 1.12.2 Przekrój przez system ociepleń - szczelina dylatacyjna w narożu [pdf]

 • 1.12.2 Przekrój przez system ociepleń - szczelina dylatacyjna w narożu [dwg]

 • 1.13.1 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie styropianowej EPS 50x100 cm [pdf]

 • 1.13.1 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie styropianowej EPS 50x100 cm [dwg]

 • 1.13.2 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płytach XPS 60 x 125 cm [pdf]

 • 1.13.2 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płytach XPS 60 x 125 cm [dwg]

 • 1.14.1 Wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych [pdf]

 • 1.14.1 Wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych [dwg]

 • 1.15.1 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.1. [pdf]

 • 1.15.1 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.1. [dwg]

 • 1.15.2 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.2. [pdf]

 • 1.15.2 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.2. [dwg]

 • 1.15.3 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.3. [pdf]

 • 1.15.3 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.3. [dwg]

 • 1.15.4 Proponowane rozmieszczenie mocowania KWM na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm [pdf]

 • 1.15.4 Proponowane rozmieszczenie mocowania KWM na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm [dwg]

 • 1.15.5 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach XPS 60 x 125 cm - cz.1. [pdf]

 • 1.15.5 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach XPS 60 x 125 cm - cz.1. [dwg]

 • 1.15.6 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach XPS 60 x 125 cm - cz.2. [pdf]

 • 1.15.6 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach XPS 60 x 125 cm - cz.2. [dwg]

 • 1.1.1 Przekrój przez system ociepleń [pdf]

 • 1.1.1 Przekrój przez system ociepleń [dwg]

 • 1.1.2 Przekrój przez system ociepleń z tynkiem mineralnym BOLIX [pdf]

 • 1.1.2 Przekrój przez system ociepleń z tynkiem mineralnym BOLIX [dwg]

 • 1.2.1 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z wywinięciem siatki [pdf]

 • 1.2.1 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z wywinięciem siatki [dwg]

 • 1.2.2 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z zastosowaniem listwy narożnikowej z siatką [pdf]

 • 1.2.2 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z zastosowaniem listwy narożnikowej z siatką [dwg]

 • 1.2.3 Narożnik wewnętrzny [pdf]

 • 1.2.3 Narożnik wewnętrzny [dwg]

 • 1.3.1 Zakonczenie ocieplenia - rzut [pdf]

 • 1.3.1 Zakonczenie ocieplenia - rzut [dwg]

 • 1.4.1 Rzut ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany [pdf]

 • 1.4.1 Rzut ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany [dwg]

 • 1.4.2 Rzut ocieplenia okna cofniętego [pdf]

 • 1.4.2 Rzut ocieplenia okna cofniętego [dwg]

 • 1.5.1 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 nadproża okiennego [pdf]

 • 1.11.1 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 1 [dwg]

 • 1.7.1 Cokół zlicowany - detal 1 [dwg]

 • 1.5.1 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 nadproża okiennego [dwg]

 • 2.1.1 Przekrój przez system ociepleń [pdf]

 • 2.1.1 Przekrój przez system ociepleń [dwg]

 • 2.1.2 Przekrój przez system ociepleń z tynkiem mineralnym BOLIX [pdf]

 • 2.1.2 Przekrój przez system ociepleń z tynkiem mineralnym BOLIX [dwg]

 • 2.2.1 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z wywinięciem siatki [pdf]

 • 2.2.1 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z wywinięciem siatki [dwg]

 • 2.2.2 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z zastosowaniem listwy narożnikowej z siatką [pdf]

 • 2.2.2 Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z zastosowaniem listwy narożnikowej z siatką [dwg]

 • 2.2.3 Narożnik wewnętrzny [pdf]

 • 2.2.3 Narożnik wewnętrzny [dwg]

 • 2.3.1 Zakończenie ocieplenia - rzut [pdf]

 • 2.3.1 Zakończenie ocieplenia - rzut [dwg]

 • 2.4.1 Rzut ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany [pdf]

 • 2.4.1 Rzut ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany [dwg]

 • 2.4.2 Rzut ocieplenia okna cofniętego [pdf]

 • 2.4.2 Rzut ocieplenia okna cofniętego [dwg]

 • 2.5.1 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 nadproża okiennego [pdf]

 • 2.5.1 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 nadproża okiennego [dwg]

 • 2.5.2 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 nadproża okiennego [pdf]

 • 2.5.2 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 nadproża okiennego [dwg]

 • 2.5.3 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 nadproża okiennego [pdf]

 • 2.5.3 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 nadproża okiennego [dwg]

 • 2.5.4 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 nadproża okiennego [pdf]

 • 2.5.4 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 nadproża okiennego [dwg]

 • 2.6.1 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 połączenia z parapetem [pdf]

 • 2.6.1 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 1 połączenia z parapetem [dwg]

 • 2.6.2 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 połączenia z parapetem [pdf]

 • 2.6.2 Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2 połączenia z parapetem [dwg]

 • 2.6.3 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 połączenia z parapetem [pdf]

 • 2.6.3 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 1 połączenia z parapetem [dwg]

 • 2.6.4 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 połączenia z parapetem [pdf]

 • 2.6.4 Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu ściany - detal 2 połączenia z parapetem [dwg]

 • 2.7.1 Cokół zlicowany - detal 1[pdf]

 • 2.7.1 Cokół zlicowany - detal 1[dwg]

 • 2.7.2 Cokół zlicowany - detal 2 [pdf]

 • 2.7.2 Cokół zlicowany - detal 2 [dwg]

 • 2.7.3 Cokół cofnięty - detal 1 [pdf]

 • 2.7.3 Cokół cofnięty - detal 1 [dwg]

 • 2.7.4 Cokół cofnięty - detal 2 [pdf]

 • 2.7.4 Cokół cofnięty - detal 2 [dwg]

 • 2.7.5 Połączenie ocieplenia w cokole wysuniętym [pdf]

 • 2.7.5 Połączenie ocieplenia w cokole wysuniętym [dwg]

 • 2.8.1 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową z taśmą rozprężną [pdf]

 • 2.8.1 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową z taśmą rozprężną [dwg]

 • 2.8.2 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową bez taśmy rozprężnej [pdf]

 • 2.8.2 Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą startową i listwą kapinosową bez taśmy rozprężnej [dwg]

 • 2.9.1 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej z cofniętym cokolikiem [pdf]

 • 2.9.1 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej z cofniętym cokolikiem [dwg]

 • 2.9.2 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej ze zlicowanym cokolikiem [pdf]

 • 2.9.2 Przekrój przez ocieplenie w obszarze płyty balkonowej / tarasowej ze zlicowanym cokolikiem [dwg]

 • 2.9.3 Ocieplenie pod pomieszczeniem ogrzewanym [pdf]

 • 2.9.3 Ocieplenie pod pomieszczeniem ogrzewanym [dwg]

 • 2.10.1 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 1 [pdf]

 • 2.10.1 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 1 [dwg]

 • 2.10.2 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 2 [pdf]

 • 2.10.2 Przekrój przez ścianę kolankową - detal 2 [dwg]

 • 2.10.3 Attyka [pdf]

 • 2.10.3 Attyka [dwg]

 • 2.10.4 Połączenie zadaszenia z ociepleniem - detal [pdf]

 • 2.10.4 Połączenie zadaszenia z ociepleniem - detal [dwg]

 • 2.10.5 Połączenie z gzymsem dachu płaskiego [pdf]

 • 2.10.5 Połączenie z gzymsem dachu płaskiego [dwg]

 • 2.11.1 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 1 [pdf]

 • 2.11.1 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 1 [dwg]

 • 2.11.2 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 2 [pdf]

 • 2.11.2 Przekrój przez system ociepleń - połączenie systemów ociepleń na wełnie mineralnej i styropianie EPS - sposób 2 [dwg]

 • 2.12.1 Przekrój przez system ociepleń - szczelina dylatacyjna prosta [pdf]

 • 2.12.1 Przekrój przez system ociepleń - szczelina dylatacyjna prosta [dwg]

 • 2.13.1 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie z wełny mineralnej 60x100 cm [pdf]

 • 2.13.1 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie z wełny mineralnej 60x100 cm [dwg]

 • 2.13.2 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie z wełny mineralnej 50x100 cm [pdf]

 • 2.13.2 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie z wełny mineralnej 50x100 cm [dwg]

 • 2.13.3 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie z wełny lamelowej 20x120 cm [pdf]

 • 2.13.3 Przykładowe schematy rozmieszczenia zaprawy klejącej BOLIX na płycie z wełny lamelowej 20x120 cm [dwg]

 • 2.14.1 Wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych [pdf]

 • 2.14.1 Wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych [dwg]

 • 2.15.1 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 50 x 100 cm - cz.1. [pdf]

 • 2.15.1 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 50 x 100 cm - cz.1. [dwg]

 • 2.15.2 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 50 x 100 cm - cz.2. [pdf]

 • 2.15.2 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 50 x 100 cm - cz.2. [dwg]

 • 2.15.3 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.3. [pdf]

 • 2.15.3 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach EPS 50 x 100 cm - cz.3. [dwg]

 • 2.15.4 Proponowane rozmieszczenie mocowania KWM na 1 m ocieplenia na płytach MW 50 x 100 cm [pdf]

 • 2.15.4 Proponowane rozmieszczenie mocowania KWM na 1 m ocieplenia na płytach MW 50 x 100 cm [dwg]

 • 2.15.5 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm - cz.1. [pdf]

 • 2.15.5 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm - cz.1. [dwg]

 • 2.15.6 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm - cz.2. [pdf]

 • 2.15.6 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm - cz.2. [dwg]

 • 2.15.7 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm - cz.3. [pdf]

 • 2.15.7 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm - cz.3. [dwg]

 • 2.15.8 Proponowane rozmieszczenie mocowania KWM na 1 m2 ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm [pdf]

 • 2.15.8 Proponowane rozmieszczenie mocowania KWM na 1 m2 ocieplenia na płytach MW 60 x 100 cm [dwg]

 • 2.15.9 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m2 ocieplenia na płytach z wełny lamelowej [pdf]

 • 2.15.9 Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych na 1 m2 ocieplenia na płytach z wełny lamelowej [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia nieocieplonej płyty loggi na połczeniu z ocieploną ścianą i cokolikiem [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia nieocieplonej płyty loggi na połczeniu z ocieploną ścianą i cokolikiem [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia nieocieplonej płyty loggi na połczeniu ze ścianą [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia nieocieplonej płyty loggi na połączeniu ze ścianą [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu z zastosowaniem obróbki blacharskiej ze stali kwasoodpornej [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu z zastosowaniem obróbki blacharskiej ze stali kwasoodpornej [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia nieocieplonego balkonu lub loggi w obrębie drzwi [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia nieocieplonego balkonu lub loggi w obrębie drzwi [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu, loggi lub tarasu w obrębie dylatacji [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu, loggi lub tarasu w obrębie dylatacji [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL oraz posadzki cienkowarstwowej BOLIX PC-S [pdf]

 • Rozwiązanie wykonczenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL oraz posadzki cienkowarstwowej BOLIX PC-S [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-E [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-E [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-R

 • Rozwiązanie wykończenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-R [dwg]

 • Rozwiązanie wykonczenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili kraw ędziowo-okapowych BOLIX PAL oraz posadzki cienkowarstwowej BOLIX PC-S [pdf]

 • Rozwiązanie wykonczenia balkonu z zastosowaniem aluminiowych profili kraw ędziowo-okapowych BOLIX PAL oraz posadzki cienkowarstwowej BOLIX PC-S [dwg]

 • Połączenie balkonu nieocieplonego z nieocieploną ścianą [pdf]

 • Połączenie balkonu nieocieplonego z nieocieploną ścianą [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia ocieplonego balkonu, loggi lub tarasu w obrębie dylatacji [dwg]

  Rozwiązanie wykończenia ocieplonego balkonu, loggi lub tarasu w obrębie dylatacji [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia ocieplonego balkonu, loggi lub tarasu w obrębie dylatacji [pdf]

  Rozwiązanie wykończenia ocieplonego balkonu, loggi lub tarasu w obrębie dylatacji [pdf]

 • System BOLIX Balkon z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowych BOLIX PAL [dwg]

  System BOLIX Balkon z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowych BOLIX PAL [dwg]

 • System BOLIX Balkon z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowych BOLIX PAL [pdf]

  System BOLIX Balkon z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowych BOLIX PAL [pdf]

 • System BOLIX Balkon z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowych BOLIX PAL-E [pdf]

 • System BOLIX Balkon z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowych BOLIX PAL-E [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia ocieplonego balkonu lub loggi w obrębie drzwi [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia ocieplonego balkonu lub loggi w obrębie drzwi [dwg]

 • Renowacja żelbetu na balkonie, loggi lub tarasie [dwg]

  Renowacja żelbetu na balkonie, loggi lub tarasie [dwg]

 • Renowacja żelbetu na balkonie, loggi lub tarasie [pdf]

  Renowacja żelbetu na balkonie, loggi lub tarasie [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL [dwg]

  Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL [pdf]

  Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-R [dwg]

  Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-R [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-R [pdf]

  Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem aluminiowych profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-R [pdf]

 • Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-500 i maty drenażowej MD500 [dwg]

  Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-500 i maty drenażowej MD500 [dwg]

 • Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-500 i maty drenażowej MD500 [pdf]

  Rozwiązanie wykończenia tarasu z zastosowaniem profili krawędziowo-okapowych BOLIX PAL-500 i maty drenażowej MD500 [pdf]

    

Znajdź przedstawiciela w Twojej okolicy

Wystarczy wpisać własny kod pocztowy, a nasz system znajdzie najbliższego, autoryzowanego dystrybutora.

Znajdź punkty sprzedaży produktów Bolix

Wyszukaj najbliższy punkt oferujący nasze produkty.

    

Newsletter

Śledź nas

Infolinia + 48 801 650 222

    
Porównywarka systemów