HD BRONZE

Naturalny charakter elewacji z efektem samoczyszczenia

Dzięki zastosowaniu tego zestawu produktów, osiąga się znakomite parametry paroprzepuszczalności warstwy wierzchniej oraz efekt samoczyszczenia, przy zachowaniu niezwykle korzystnej ceny całego rozwiązania. Warstwę wierzchnią systemu tworzy wysoce hydrofobowa farba silikonowa z efektem perlenia BOLIX SIL-P, dzięki której woda może swobodnie spływać po elewacji.

Odporność na uderzenia

Obniżona wodochłonność

Paro-przepuszczalność

Odporność na warunki atmosferyczne

Efekt samoczyszczenia

Elastyczność

Trwałość kolorów

Odporność na skażenie mikrobiologiczne

System ten, ze względu na znakomite właściwości samoczyszczenia, jest szczególnie polecany na budynkach zlokalizowanych w rejonie zurbanizowanych, przemysłowych. Warstwę wierzchnią systemu tworzy tynk silikonowy z efektem perlenia BOLIX SIT-P, który podobnie jak farba BOLIX SIL-P jest niezwykle hydrofobowy, czyli “nielubiący wody”. Rozwiązanie to posiada podwyższoną odporność na uderzenia.

Odporność na uderzenia

Obniżona wodochłonność

Paro-przepuszczalność

Odporność na warunki atmosferyczne

Efekt samoczyszczenia

Elastyczność

Trwałość kolorów

Odporność na skażenie mikrobiologiczne

HD SILVER

Podwyższona trwałość z efektem samoczyszczenia

HD GOLD

Obniżona wodochłonność i ochrona przed mikroskażeniem

Dzięki podwójnej warstwie zbrojącej oraz zastosowaniu wzmocnionego włóknami kleju, system BOLIX HD GOLD uzyskuje odporność na uderzenia przekraczającą 20 J. Dodatkowo obniża wodochłonność, wysoka przyczepność międzywarstwowa oraz efekt samoczyszczenia sprawia, że system BOLIX HD GOLD jest niezwykle odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne.

Odporność na uderzenia

Obniżona wodochłonność

Paro-przepuszczalność

Odporność na warunki atmosferyczne

Efekt samoczyszczenia

Elastyczność

Trwałość kolorów

Odporność na skażenie mikrobiologiczne

Najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw produktów w ramach systemu BOLIX HD. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego kleju dyspersyjnego, system BOLIX HD EXTREME uzyskuje parametry dotychczas nieosiągalne. BOLIX HD EXTREME charakteryzuje się ekstremalną odpornością na uderzenia powyżej 150 J, najwyższą przyczepnością do styropianu oraz niespotykaną do tej pory na rynku elastycznością.

Odporność na uderzenia

Obniżona wodochłonność

Paro-przepuszczalność

Odporność na warunki atmosferyczne

Efekt samoczyszczenia

Elastyczność

Trwałość kolorów

Odporność na skażenie mikrobiologiczne

HD EXTREME

Ekstremalna odporność na uderzenia powyżej 150 J