Zapraszamy do odbycia praktyki letniej w obszarach:

 

 

Miejsce: Żywiec

Czas trwania: 1-3 miesięcy

Kogo szukamy?

Studentów III-V roku oraz absolwentów uczelni wyższych, pragnący zdobyć lub zwiększyć dotychczasowe doświadczenie zawodowe w powyższych obszarach.

Oczekujemy:

Najważniejsza jest dla nas Twoja motywacja do rozwoju oraz chęć poznania, jak pracujemy.

W trakcie praktyki będziesz miał możliwość realizować zadania zarówno samodzielnie, jak i w zespole doświadczonych specjalistów. 

Jak aplikować?

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz, który pojawi się po kliknięciu w przycisk:

Dalej

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Informujemy, iż Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest BOLIX S.A. (adres: ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec; tel.: 33 475 06 00). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 Kodeksu Pracy oraz Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit a RODO*. Odbiorcami danych mogą być pracownicy/współpracownicy Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, a także podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi informatycznej. Dane będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji przez okres 12 miesięcy, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje przez okres 60 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych, to może zostać ona wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).