BOLIX BQS Mass Masa do uzupełniania szczelin między płytkami


  • Wysoka elastyczność i odporność na naprężenie termiczne
  • paroprzepuszczalna
  • po związaniu mrozoodporna i hydrofobowa
  • łatwa i szybka aplikacja

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania i wiązania:
do 80%
Gęstość objętościowa:
ok. 1,7 g/cm3
Odporność termiczna po wyschnięciu:
Od -350C do +1000C

Karta techniczna BOLIX BQS Mass

Karta charakterystyki BOLIX BQS Mass

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner