BOLIX SN20 Samoniwelująca się zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa szybkoschnąca Bolix SN20 służy do wykonywania cienkowarstwowego podkładu wyrównującego i wygładzającego powierzchnię podłóg pod wykładziny dywanowe, PCW oraz parkiety, panele podłogowe i płytki ceramiczne, gresowe i granitowe. Stosowana jest wewnątrz budynku na nieodkształcalnych podłożach betonowych i jastrychach cementowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie. Skrócenie czasu schnięcia umożliwia wyeliminowanie długich interwałów w pracach wykończeniowych, gdyż z naszą zaprawą cementową szybkoschnącą czynności wykona się szybko oraz precyzyjnie.


  • do nakładania ręcznego i maszynowego
  • bardzo dobre właściwości samopoziomujące
  • na ogrzewanie podłogowe

Orientacyjne zużycie ok.

1,60 kg/m2 na każdy 1 mm grubości warstwy

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania: 4,75 – 5,00 l wody na 25 kg zaprawy

Pełne obciążenie mechaniczne: po 28 dniach


<ul>
<li>BOLIX WM</li>
<li>Karta charakterystyki WM</li>
<li>Deklaracja właściwości użytkowych</li>
<li>EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL BOLIX W ETA-08/0205</li>
</ul>
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner