BOLIX-B-MB-Emulsion Emulsja bitumiczno-lateksowa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej / preparat gruntujący


  • odporna na promieniowanie UV
  • bezrozpuszczalnikowa
  • gotowy do użycia jako izolacja przeciwwilgociowa
  • po rozcieńczeniu z wodą stosowana jako preparat gruntujący pod masy
    bitumiczne BOLIX

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania:
od +5°C do +30°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania i wiązania:
do 80%
Gęstość objętościowa:
ok. 1,05 g/cm3
Barwa:
czarno-brązowa

Karta techniczna BOLIX B-MB Emulsion

Karta charakterystyki BOLIX B-MB EMULSION

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner