Piotr Grygonis

Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds. Inwestycji

606 775 467

piotr.grygonis@bolix.pl