DEEP PROTECTION

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA

Rewolucyjna technologia, która zwiększa i wydłuża odporność elewacji na skażenie mikrobiologiczne nawet dwukrotnie w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Nowa, innowacyjna technologia będąca częścią systemu renowacji elewacji BOLIX COMPLEX – RENOWACJE objętego Rekomendacją Techniczną RT – 1185/2019. Najskuteczniejsza ochrona elewacji budynków przed zabrudzeniem i skażeniem mikrobiologicznym

OPIS TECHNOLOGII

Tynk przeznaczony do renowacji, oczyszczony ze skażenia mikrobiologicznego preparatem GLO i myjką ciśnieniową.

Oczyszczony tynk malujemy silikonowym preparatem gruntującym SIG Complex z biocydami. Tak zagruntowany tynk staje się rezerwuarem stopniowo uwalnianych biocydów.

Następnie zalecamy pomalowanie farbą silikonową z biocydami powłokowymi, która dodatkowo jest zasilana biocydami z zagruntowanej przegrody, zwiększając odporność powierzchni elewacji na skażenie mikrobiologiczne nawet dwukrotnie.

ETAPY DZIAŁANIA TECHNOLOGII DEEP PROTECTION

  • Biocydy powłokowe znajdujące się w istniejącym tynku zagruntowanym preparatem BOLIX SIG Complex migrują na zewnątrz przegrody i przez powłokę farby wzmacniając i przedłużając w czasie jej odporność na skażenie mikrobiologiczne.
  • To innowacyjne rozwiązanie firmy BOLIX, nazwane DEEP PROTECTION,  znacząco zwiększa i wydłuża w czasie skuteczność ochrony elewacji przed skażeniem mikrobiologicznym.
  • Malowanie elewacji farbami silikonowymi BOLIX  z biocydami o podwyższonej odporności na porastanie przez glony i grzyby.
  • Ilość środków biocydowych zmagazynowanych w zagruntowanym podłożu i w warstwie farby, jest znacząco większa niż tylko w warstwie farby.
  • Zagruntowanie oczyszczonego i odkażonego podłoża (tynki istniejące) specjalnym silikonowym preparatem gruntującym BOLIX SIG Complex. Preparat oprócz zdolności penetracji wgłębnej i wzmacniania struktury starych tynków do podłoża zawiera w swoim składzie specjalnie dobraną formułę biocydów powłokowych. Dzięki temu rozwiązaniu tworzy się w podłożach poddawanych renowacji swoisty “magazyn biocydowy” mający kluczowy wpływ na skuteczność i czas działania ochrony mikrobiologicznej powłoki farb fasadowych, która co do zasady stanowi warstwę wielokrotnie cieńszą od tynku poddawanego renowacji.

PRODUKTY STANOWIĄCE TECHNOLOGIĘ DEEP PROTECTION

+ farba do wyboru