• Izolacja balkonu z BOLIX

    Wykonanie dokładnych i skutecznych zabezpieczeń przeciw działaniu wody oraz wilgoci jest niezwykle istotne w przypadku różnego rodzaju podłoży. Główną funkcją dostępnych w tej kategorii produktów jest hydroizolacja tarasów, balkonów, kabin prysznicowych i innych miejsc, gdzie ściana styka się z podłogą. Można je stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Również w przypadku posadzek z ogrzewaniem.

    Masy uszczelniające nie wymagają gruntowania podłoża, posiadają znakomite właściwości mrozoodporne i spowalniające karbonatyzację. Izolacja balkonu powinna być przeprowadzona niezwykle starannie, ponieważ zmienne warunki pogodowe oraz skoki temperatur sprawiają, że to właśnie takie miejsca są przede wszystkim narażone na negatywne skutki.

  • Hydroizolacje balkonu jako ważny element projektowania

    Wnikanie wilgoci do konstrukcji tarasu przyczynia się do obniżenia jej wytrzymałości, a co za tym idzie może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w budynku osób. Prawidłowo wykonana hydroizolacja balkonu wiąże się także z doborem odpowiednich materiałów. Wiele tutaj zależy od powierzchni podłoża – im jest ona większa, tym wyższą elastycznością powinna odznaczać się masa uszczelniająca.

    W przypadku gdy będzie zbyt sztywna, może pęknąć, umożliwiając wodzie dostanie się do środka. Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przed wykonaniem hydroizolacji jest położenie balkonu – czy znajduje się bezpośrednio nad ziemią, czy wyżej, nad innym pomieszczeniem. Co ważne, wykonywana za pomocą masy uszczelniającej hydroizolacja tarasu powinna składać się z dwóch nałożonych oddzielnie warstw.

    

Znajdź przedstawiciela w Twojej okolicy

Wystarczy wpisać własny kod pocztowy, a nasz system znajdzie najbliższego, autoryzowanego dystrybutora.

Znajdź punkty sprzedaży produktów Bolix

Wyszukaj najbliższy punkt oferujący nasze produkty.

    

Newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (informacji handlowej) w formie newsletteru. Zapisując się na newsletter przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania newsletteru. 4) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: a) marketingu własnych produktów; b) wykrywania nadużyć i zapobiegania im; c) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 5) W każdym momencie mam prawo zrezygnować z otrzymywania newsletteru klikając link zawarty w newsletterze. 6) Dane moje będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newsletteru, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 7) Moje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne. 8) Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Śledź nas

Infolinia + 48 801 650 222

    
Porównywarka systemów