ODPOWIEDZIALNOŚĆŚRODOWISKOWA

W BOLIX uważamy, że troska o środowisko to integralna część naszego DNA. Wszystkie nasze procesy produkcyjne są poddawane rygorystycznym normom ekologicznym, a innowacyjne technologie pomagają nam minimalizować wpływ na środowisko.

Ograniczamy emisję zanieczyszczeń, stosujemy odnawialne źródła energii i dążymy do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. Nasze opakowania są projektowane z myślą o recyclingu, co pozwala na ograniczenie ilości odpadów i promowanie zamkniętego obiegu materiałów.

BOLIX S.A. w kierunku zrównoważonej odpowiedzialności środowiskowej

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, BOLIX S.A podejmuje istotne kroki w celu zmniejszenia śladu węglowego i zobowiązuje  się do prowadzenia działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju:

 • Zrównoważony cykl życia Naszych produktów i systemów to Nasz nadrzędny cel od procesu projektowania, przez zastosowanie po utylizację.
 • Monitorowanie śladu węglowego całej organizacji oraz wdrożenie szeregu działań dążących do redukcji emisji CO2 poprzez:
      1. zmniejszenie zużycia wszelkiego rodzaju zasobów
      2. stosowanie alternatywnych źródeł energii
      3. stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Nasza zielona proekologiczna  działalność jest spójna  z unijną polityka klimatyczną Fit for 55 oraz z wymogami dyrektywy CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive.
 • Pełna analiza LCA – Life Cycle Assessment Naszych produktów ułatwia Nam odpowiedzialnie i rozsądnie zarządzać procesami ekologicznymi minimalizując przenoszenie negatywnych wpływów na dalsze etapy ich cyklu życia.
 • Wszystkich informacji o wpływie na środowisko produktów i systemów BOLIX dostarczają Nasze deklaracje środowiskowe typu III EPD – Environmental Products Declarations.
 • Dobrowolne wdrożenie strategii Czystszej Produkcji polegającej  na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń i minimalizacji zużycia zasobów naturalnych.
 • Posiadanie certyfikowanych systemów zarządzania jakością według normy EN ISO 9001:2015 i w zarządzaniu środowiskowym według normy EN ISO 14001:2015.
 • Projektowanie i produkowanie wyrobów z surowców odnawialnych (zawierających surowce odnawialne).
 • Produkty bezrozpuszczalnikowe bez negatywnego wpływu na środowisko.
 • Optymalizacja surowców polegająca na zastosowaniu jednego surowca do możliwie wielu wyrobów.
 • Równowaga pomiędzy bezpieczeństwem dla zdrowia, środowiska a skutecznością działania substancji zabezpieczających nasze produkty.
 • Badania zawartości LZO (Lotnych Związków Organicznych) oraz emisyjności farb wewnętrznych to nasze standardowe działania.
 • Posiadanie innowacyjnych technologii produkcyjnych np. odzysk ciepła z procesów produkcyjnych.
 • Inwestowanie w odnawialne źródła energii jak panele PV w celu efektywnego gospodarowania mediami.
 • Zmiany w infrastrukturze i optymalizacja procesów produkcyjnych.
 • Posiadanie wewnętrznej podczyszczalni ścieków.
 • Optymalne planowanie produkcji z uwzględnieniem aspektów środowiskowych.
 • Wybieranie dostawców surowców z najbliższego otoczenia firmy.
 • Planowanie dostaw surowców w jak największych szarżach produkcyjnych.
 • Zmiana sposobu dostarczania surowców – eliminacja opakowań jednostkowych.
 • Optymalizacja sposobu pakowania wyrobów gotowych.
 • Redukcja emisji CO2 poprzez wymianę floty wózków widłowych.
 • Nasze wyroby i systemy ociepleń ETICS to skuteczny sposób na zrównoważone budownictwo, walkę z energochłonnością, emisją gazów cieplarnianych i ocieplaniem klimatu.
 • Eliminowanie i ograniczanie ilości  stosowanych substancji niebezpiecznych, aby nasze produkty nie zagrażały zdrowiu ludzi i zwierząt.
 • Projektowanie systemów i wyrobów budowlanych o maksymalnej odporności mechanicznej i wydłużonej żywotności elewacji.
 • Stosowanie najwyższej jakości certyfikowanych systemów ETICS posiadających krajowe i europejskie oceny techniczne.
 • Unikatowe rozwiązania przyspieszające prace na budowach i szybszą instalację.
 • Nasze systemy ociepleń ETICS to właściwe wyroby i narzędzie dla architektów i projektantów do zastosowania, aby budynki spełniały Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Nasze systemy i produkty wpisują się w wymagania nowej Dyrektywy o Charakterystyce Energetycznej Budynków (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) będącego z kolei częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) wspierającego działania na rzecz dekarbonizacji budynków w UE.
 • Wszystkie informacje o wpływie na środowisko produktów i systemów BOLIX dostarczają Nasze deklaracje środowiskowe typu III EPD ułatwiające proces certyfikacji środowiskowej budynków jak BREEAM, LEED, DGNB, WELL czy HQE co minimalizuje wpływ inwestycji budowalnych na środowisko naturalne.
 • Wszystkie produkty Grupy BOLIX są zgodne z rozporządzeniem REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie stosowania substancji chemicznych.
 • Dzięki naszym technologiom BOLIX DOUBLE THERM (technologia ponownego ocieplania budynków bez potrzeby usuwania istniejącego ocieplenia) oraz BOLIX RENO-THERM (naprawa uszkodzonych systemów ETICS) w istotny sposób ograniczamy demontaż i utylizację starych systemów ETICS na budowach, co wiązałoby się z ogromną ilością wygenerowania mieszanych odpadów budowlanych bez możliwości recyclingu.
 • Współpraca z jednostkami badawczymi w celu zastosowania surowców i opakowań z recyclingu.
 • Stosowanie opakowań z surowców nadających się do recyklingu i testowanie opakowań z zawartością recyklingowanego surowca.
 • Współpraca z uprawnionymi odbiorcami odpadów w celu minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne.
 • Zastosowanie opakowań wysokiej jakości w celu ich ponownego wykorzystania.
 • Segregacja odpadów na każdym poziomie organizacji.