Beneficjenci programu Czyste Powietrze otrzymują dotacje na termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę starych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia, które spełniają rygorystyczne normy. Montaż ekologicznego pieca i ocieplenie domu pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne. Tym samym przyczynią się do obniżenia rachunków za ogrzewanie. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące dofinansowania na ocieplenie domu. Zatem, co można wymienić w ramach programu Czyste Powietrze? Kto może starać się o dotacje do ocieplenia domu i jak uzyskać pieniądze?

Program Czyste Powietrze – dlaczego warto skorzystać?

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną budynku, mogą skorzystać z rządowego wsparcia. Do najważniejszych programów zaliczają się Czyste Powietrze, Czyste Powietrze Plus oraz ulga termomodernizacyjna. Dzięki państwowym dotacjom na ocieplenie budynku można ograniczyć koszty ogrzewania, a także poprawić komfort życia codziennego. Co więcej, termomodernizacja domu przyczynia się też do poprawy jakości powietrza, a to ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Czyste Powietrze ocieplenie domu 2024 – kto może skorzystać z dotacji?

O dofinansowanie do termomodernizacji budynku mogą starać się właściciele lub współwłaściciele obiektów mieszkalnych – domów jednorodzinnych albo wydzielonych mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą. Aby otrzymać podstawowe wsparcie (50% kosztów kwalifikowanych), roczny dochód nie może być większy niż 135 000 zł. Jeśli beneficjent chce uzyskać podwyższoną dotację na ocieplenie budynku (75% kosztów kwalifikowanych), miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1894 zł (dotyczy gospodarstw wieloosobowych) lub 2651 zł (dotyczy gospodarstw jednoosobowych). Osoby najbiedniejsze mogą liczyć na największą pomoc (100% kosztów kwalifikowanych). W sytuacji, gdy dochód jednego członka gospodarstwa jest mniejszy niż 1526 zł (dotyczy gospodarstw jednoosobowych) lub 1090 zł (dotyczy gospodarstw wieloosobowych), dopłata będzie najwyższa. Dofinansowanie na ocieplenie domu w ramach programu Czyste Powietrze przysługuje również osobom, które mają prawo do zasiłku – stałego, okresowego, rodzinnego albo specjalistycznego zasiłku opiekuńczego.

Co obejmuje dofinansowanie do ocieplenia budynku?

Dotacja na ocieplenie domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w ramach rządowego programu przeznaczona jest na realizację takich prac jak:

  • wymiana starego pieca na paliwa stałe na nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu (np. za pomocą wełny mineralnej lub styropianu),
  • wymiana stolarki okiennej (w tym okien dachowych, nieotwieranych elementów przezroczystych i drzwi balkonowych),
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • montaż bramy garażowej,
  • modernizacja instalacji grzewczej,
  • montaż mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • instalacja pompy ciepła.

Ile wynosi dofinansowanie na ocieplenie domu w 2024?

W ramach programu Czyste Powietrze obowiązują 3 poziomy dofinansowania. Maksymalna wartość dopłaty do ocieplenia domu wynosi 135 000 zł. Jednak otrzymają ją wyłącznie osoby o najmniejszych dochodach, które zdecydują się na kompleksową termomodernizację, a do tego zastąpią obecny piec pompą ciepła i zamontują mikroinstalację fotowoltaiczną. Jeśli wybór padnie na inne źródła ogrzewania, wówczas dotacja będzie wynosiła 115 000 zł. Właściciele domów o wyższych dochodach mogą liczyć na niższy poziom dofinansowania do termomodernizacji – od 59 000 zł do 99 000 zł. Z kolei osoby, które objęte są podstawowym wsparciem, otrzymają zwrot w wysokości od 41 000 zł do 66 000 zł, w zależności od zakresu realizacji prac. Beneficjenci mogą też uzyskać dodatkowe 1200 zł, jeśli zdecydują się na przeprowadzenie audytu energetycznego. Należy pamiętać, że jego wykonanie jest obowiązkowe w przypadku ubiegania się o najwyższe dofinansowanie na ocieplenie budynku.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do termomodernizacji budynku?

Aby stać się beneficjentem programu Czyste Powietrze i uzyskać dofinansowanie na ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, montaż nowego źródła ciepła czy też wymianę okien i drzwi zewnętrznych, niezbędne jest złożenie stosownych dokumentów. Obecnie istnieją dwie możliwości składania wniosku o termomodernizację. Pierwsza z nich to wygenerowanie dokumentu z rządowej strony internetowej, wypełnienie i podpisanie go za pomocą kwalifikowanego lub zaufanego podpisu. Natomiast druga opcja polega na dostarczeniu wniosku wraz z innymi załącznikami w formie papierowej do odpowiedniego oddziału WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) lub urzędu gminy. Wniosek należy złożyć w przypadku planowanych prac, a także tych, które już się rozpoczęły, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia dokumentów. Aby dostać dotację do ocieplenia budynku w ramach programu Czyste Powietrze, niezbędne jest rozliczenie się ze zrealizowanych inwestycji.

Ocieplenie domu dofinansowanie – podsumowanie

Jeśli chcesz dostać dofinansowanie do ocieplenia budynku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wystarczy, że jesteś właścicielem lub współwłaścicielem obiektu, a Twoje dochody mieszczą się we wspomnianych wcześniej progach. Jedyną czynnością, jaką musisz wykonać, jest złożenie wniosku o termomodernizację domu. Korzystając z programu Czyste Powietrze, zmniejszysz koszty ogrzewania, poprawisz jakość powietrza i przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania znajdują się na stronie internetowej gov.pl.