CELE EKONOMICZNE

Cele ekonomiczne stanowią kluczowy element strategii rozwoju firmy BOLIX.  Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo dba nie tylko o osiąganie zysków, kładzie także nacisk na uwzględnianie aspektów nieekonomicznych, takich jak społeczna odpowiedzialność, ochrona środowiska czy rozwój społeczności lokalnych. W BOLIX wierzymy, że osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością ekonomiczną a troską o otoczenie i społeczność to klucz do długotrwałego, stabilnego rozwoju i osiągnięcia sukcesu marki. Jesteśmy pewni, że rozwój ekonomiczny musi iść w parze z zrównoważonym podejściem do biznesu, uwzględniającym potrzeby klientów, innowacje oraz globalne wyzwania.

Jako firma stawiamy na innowacyjne podejście do rozwoju produktów i usług. Inwestujemy znaczące środki w badania i rozwój, aby tworzyć nowoczesne rozwiązania spełniające oczekiwania naszych klientów. Poprzez ciągłe inwestycje w R&D dążymy do wprowadzania na rynek produktów o wysokiej wartości dodanej, co umacnia naszą pozycję na rynku.

Nasze działania biznesowe mają na celu wspieranie ogólnego wzrostu gospodarczego. Tworzymy nowe miejsca pracy, angażujemy lokalnych dostawców i partnerów, oraz poprzez szereg aktywności wspieramy rozwój lokalnych społeczności.

Jako firma zdajemy sobie sprawę z dynamicznych zmian w otoczeniu biznesowym. Nasze cele ekonomiczne obejmują adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, trendów konsumenckich i technologicznych, co pozwala nam utrzymać pozycję lidera branży.

Poprzez innowacyjne podejście do produktów i usług dążymy do zwiększenia naszej konkurencyjności na rynku globalnym. Oferujemy wyroby wysokiej jakości, które spełniają międzynarodowe standardy, pozwalając nam na ekspansję na nowe rynki i umocnienie naszej pozycji na istniejących.

O stabilnej i wysokiej jakości produktów BOLIX świadczy, m. in. zdobycie i utrzymanie prestiżowego herbu Teraz Polska za rozwiązania dotyczące systemu dociepleń budynków. Starając się, aby nasze produkty były jak najlepsze wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 oraz wymaganiami Zakładowej Kontroli Produkcji producentów materiałów budowlanych. Wykonujemy badania wyrobów na etapie wdrożenia, ale także po ich wprowadzeniu chcąc mieć pewność, że oferowany przez nas produkt spełnia najwyższe wymagania i jest konkurencyjny. Nasza firma zapewnia najwyższą jakość dzięki doborowi wysokiej jakości surowców z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz stałej kontroli procesu produkcyjnego.

W BOLIX wdrażamy zrównoważone praktyki biznesowe, które uwzględniają aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Nasze cele ekonomiczne są integralną częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju, dbając o długofalową rentowność i odpowiedzialność społeczną.

Wspieramy rządowy program Czyste Powietrze, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu tego celu jest dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

W BOLIX jesteśmy zaangażowani w podejmowanie świadomych działań na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia naszego wpływu na emisję CO2. Dlatego stawiamy na innowacyjne narzędzia, takie jak kalkulator CO2, który pomaga nam monitorować i oceniać nasze działania pod kątem zeroemisyjności.

Kalkulator CO2  umożliwia nam precyzyjne określenie śladu węglowego. Analizujemy nasze procesy produkcyjne, magazynowanie i transport, aby dokładnie ocenić emisję CO2 związana z działalnością. Dzięki temu możemy podejmować świadome decyzje mające na celu redukcję emisji i minimalizację naszego wpływu na środowisko.

Poprzez realizację celów ekonomicznych dążymy do osiągnięcia nie tylko sukcesu biznesowego, ale także tworzenia wartości dla społeczeństwa, otoczenia oraz klientów.

Nasze działania mają na celu wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez innowacyjne podejście do branży budowlanej i dostarczanie rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia wpływu na środowisko.

Dążymy do stałego doskonalenia naszych produktów i usług, aby sprostać oczekiwaniom rynku i wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy.