CELE SPOŁECZNE

W BOLIX kładziemy ogromny nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Nasza filozofia opiera się na przekonaniu, że rozwój firmy powinien równocześnie przyczyniać się do podniesienia standardów życia społeczności lokalnych.

 

Wspieramy lokalne społeczności poprzez inwestowanie w programy edukacyjne, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw i inicjatywy charytatywne. Nasze zaangażowanie obejmuje także zagwarantowanie uczciwych warunków pracy i dbanie o bezpieczeństwo naszych pracowników.

W BOLIX S.A. rozumiemy, że każdy pracownik, bez względu na swoje stanowisko, jest kluczowym elementem naszego sukcesu oraz wpływa na jakość i efektywność naszych działań. Tworzymy środowisko pracy oparte na zasadach sprawiedliwości, równości i wzajemnego szacunku, co pozwala nam efektywnie realizować nasze cele biznesowe oraz budować trwałe relacje z naszymi pracownikami. Wartości, jakie wyznajemy, stanowią fundament naszej tożsamości. Nasze podejście do zagadnienia pracowników w całym łańcuchu wartości opiera się na kilku istotnych aspektach:

 • Równość, szacunek i empatia
  Stawiamy na równość szans i szacunek wobec wszystkich pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy, wyznania, pochodzenia, statusu społecznego, światopoglądu czy stanowiska. Każdy pracownik ma prawo do godnego traktowania i szacunku. Szanujemy prawo do odmienności oraz innej opinii. Komunikujemy się ze sobą otwarcie i życzliwie.
 • Rozwój zawodowy
  Dbamy o rozwój naszych pracowników poprzez oferowanie szkoleń, kursów i programów rozwojowych. Zachęcamy do ciągłego doskonalenia się oraz wspieramy inicjatywy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Tworzymy wspierające środowisko pracy, fajne zespoły i kreatywne projekty.
 • Bezpieczeństwo i warunki pracy
  Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i możliwie jak najlepsze warunki pracy, stabilne zatrudnienie i dostęp do różnych świadczeń. Mamy na uwadze, że praca jest istotnym elementem życia naszych pracowników ale myślimy także o ich bezpieczeństwie po pracy, czego przykładem jest dostęp pracowników do opieki medycznej, programu emerytalnego czy ubezpieczeń na życie.
 • Dialog i partycypacja
  Stawiamy na otwartą komunikację i współpracę z pracownikami. Wprowadzamy mechanizmy, które umożliwiają pracownikom wyrażanie swoich opinii, zgłaszanie sugestii oraz uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących ich pracy i warunków zatrudnienia.
 • Odpowiedzialność
  Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za cały łańcuch wartości w naszej firmie. Dlatego dbamy nie tylko o naszych pracowników, ale także o partnerów, dostawców i inne podmioty związane z naszą działalnością. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje i jakość dostarczanych usług.
 • Zrównoważony rynek pracy
  Jako firma do tworzenia stabilnych miejsc pracy i przyczyniania się do rozwoju lokalnego rynku pracy. Angażujemy się w inicjatywy zatrudnieniowe na poziomie lokalnym, wspierając rozwój społeczności, w której działamy. Naszą mocną stroną jest zapewnienie stabilności zatrudnienia pracownikom czego dowodzi ilość umów na czas nieokreślony, brak pośredników zatrudnienia oraz struktura wieku pracowników.

W BOLIX S.A. zwracamy szczególną uwagę na relacje z lokalną społecznością oraz na nasze zaangażowanie w inicjatywy społeczne. Oto jakie działania podejmujemy w kontekście otoczenia społecznego:

 • Współpraca z lokalną społecznością
  Jesteśmy aktywnie zaangażowani w lokalne społeczności, wspierając inicjatywy edukacyjne, kulturalne i sportowe. Organizujemy wydarzenia społeczne, wsparcie dla lokalnych szkół i instytucji charytatywnych, oraz angażujemy się w akcje wolontariatu.
 • Zrównoważony rozwój
  Dążymy do zrównoważonego rozwoju naszej firmy, dbając o równowagę pomiędzy aspektami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi. Staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na otoczenie, promując praktyki ekologiczne i odpowiedzialne podejście do zasobów naturalnych.
 • Wsparcie dla pracowników
  Dbamy o dobre warunki pracy i rozwój naszych pracowników, oferując im atrakcyjne pakiety świadczeń socjalnych, możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego oraz promując zdrowy styl życia i równowagę między pracą a życiem prywatnym.
 • Dialog ze społecznością 
  Prowadzimy otwarty dialog z lokalnymi społecznościami, uwzględniając ich opinie i potrzeby w procesie podejmowania decyzji. Staramy się być transparentni w naszych działaniach i odpowiedzieć na oczekiwania społeczności, angażując się w dialog i wymianę informacji.
 • Promowanie społecznej odpowiedzialności 
  Aktywnie promujemy ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w naszej działalności oraz wśród partnerów biznesowych i klientów. Staramy się być przykładem dobrych praktyk społecznych i inspiracją dla innych firm.

Konsumenci i użytkownicy końcowi odgrywają kluczową rolę w działalności firmy BOLIX S.A. Nasze podejście do tego zagadnienia opiera się na zrozumieniu i spełnianiu ich potrzeb, zapewnianiu wysokiej jakości produktów oraz budowaniu trwałych relacji.

       Nasze podejście do tego tematu jest osadzone na kilku filarach.

 • Naszym priorytetem jest zrozumienie potrzeb, oczekiwań i preferencji naszych klientów. Regularnie przeprowadzamy badania rynkowe i analizujemy opinie odbiorców, aby dostosować naszą ofertę do zmieniających się potrzeb rynku.
 • Stawiamy na wysoką jakość naszych produktów, które są starannie opracowywane i testowane pod kątem skuteczności, trwałości i bezpieczeństwa klientów. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów, aby sprostać ich oczekiwaniom.
 • Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie i doradztwo w wyborze odpowiednich produktów oraz sposobów ich zastosowania. Nasz zespół specjalistów służy pomocą w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu fachowych porad.
 • Dbamy o transparentność naszych działań oraz otwartą komunikację z klientami. Zapewniamy klarowne informacje na temat naszych produktów, procesów produkcyjnych oraz polityki firmy, co buduje zaufanie i lojalność klientów.
 • Jesteśmy otwarci na innowacje i ciągły rozwój naszej oferty, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów. Stale poszukujemy nowych rozwiązań i technologii, które mogą przyczynić się do poprawy doświadczenia naszych klientów.
 • Naszym celem jest budowanie długoterminowych relacji z klientami opartych na wzajemnym zaufaniu, satysfakcji i lojalności. Staramy się zapewnić naszym klientom pozytywne doświadczenia zakupowe oraz zachęcić ich do powrotu do naszej firmy.

Konsumenci i użytkownicy końcowi są sercem naszej działalności, dlatego stawiamy na ich zadowolenie i satysfakcję. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów i usług, aby sprostać oczekiwaniom rynku i budować trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i korzyściach.

Firma BOLIX aktywnie wspiera i angażuje się w działania CSR. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest wzajemna pomoc i nie przechodzenie obojętnie obok ludzkich nieszczęść. Podejmujemy różnorakie działania związane z pomocą zarówno, przekazanie naszych produktów na remont, przekazanie darowizny czy aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych m.in.

 • zorganizowanie SZLACHETNEJ PACZKI dla potrzebującej rodziny z Bielska-Białej
 • przekazanie farb potrzebnych do remontu pomieszczeń ośrodka Błękitny Krzyż w Pszczynie
 • pomoc finansowa dla Stowarzyszenia “AKTYWNI TAK SAMO”, które prowadzi Dom Dziennego pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • wsparcie dziecięcego oddziału Szpitala w Żywcu

Warto także wspomnieć o tym, że BOLIX wspiera także lokalnych artystów i pasjonatów m.in

 • inicjatywa GALERI SZTUKI W LESIE, którą zaprojektował Pan Maciej Jurkowski – więcej informacji można znaleźć na stronie Maciej Jurkowski-Lukas
 • byliśmy sponsorem teamu rajdów samochodowych Escort RS Really Team Poland