BOLIX UZ Uniwersalny zimowy klej do styropianiu i warstwy zbrojącej

BOLIX UZ to uniwersalna, zimowa zaprawa klejąca, idealna do wykonywania warstwy zbrojonej (zatapiania siatki) oraz przyklejania płyt styropianowych.

Posiada bardzo wysoką przyczepność do podłoża mineralnego i styropianu. Jest paroprzepuszczalna i może być stosowana przy temperaturze otoczenia i podłoża ≥ 0°C. Produkt jest częścią systemu napraw ociepleń ścian zewnętrznych, w tym wykonania “ocieplenia na ocieplenia”, zgodnie z Rekomendacją Techniczną ITB. Zaprawa jest przeznaczona do płyt styropianowych EPS.

BOLIX UZ jest idealnym rozwiązaniem do zatapiania siatki w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS oraz do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Może również być stosowana do niwelowania małych nierówności podłoży mineralnych (do 5 mm) i wygładzania ich przed nakładaniem farb i tynków cienkowarstwowych.

Zaprawa klejąca BOLIX UZ powinna stanowić co najmniej 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.


  • bardzo wysoka przyczepność do podłoża mineralnego i styropianu,
  • paroprzepuszczalny,
  • możliwość prowadzenie prac przy temperaturze otoczenia i podłoża ≥0 0C,
  • stanowi  element  systemu  napraw  ociepleń  ścian  zewnętrznych, w tym wykonania „ocieplenia na ocieplenia”, objętego Rekomendacją Techniczną ITB,
  • do płyt styropianowych EPS.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania:

od 0°C do +25°C

Czas zużycia przygotowanej zaprawy:

≤ 1,5 h.

Opakowania:

worek 25 kg

Karta techniczna BOLIX UZ

Karta charakterystyki BOLIX UZ

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner