• wysoka odporność na:
  o porastanie przez glony i grzyby – ochrona mikrobiologiczna
  formuła BOLIX Complex; objęta Rekomendacją ITB w zakresie
  renowacji i ochrony mikrobiologicznej
  o oddziaływanie czynników atmosferycznych
  o promieniowanie UV – zawiera „absorbery UV”
 •  wysoka:
  o hydrofobowość – niska zwilżalność powłoki farby
  o wysoka paroprzepuszczalność
  o stabilność kolorów

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie aplikacji i dojrzewania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania:
od 30 do 80%
pH:
ok. 8,5
Gęstość objętościowa farb bazowych:
baza 30: ok.1,50 kg/dm3
baza 20: ok.1,47 kg/dm3
baza 00: ok. 1,45 kg/dm3
baza 00STRONG: ok.1,30 kg/dm3
Kolorystyka:
paleta barw BOLIX SPEKTRUM 300+
inne kolory na zamówienie wg wzorca zamawiającego

Karta techniczna BOLIX SIL Complex

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner