BOLIX PROCLEAN preparat zabezpieczający powierzchnię ścian przed brudzeniem się oraz agresją mikrobiologiczną

BOLIX PROCLEAN to innowacyjny preparat zabezpieczający powierzchnię ścian przed brudzeniem się oraz agresją mikrobiologiczną. Charakteryzuje się bardzo niską tendencją do brudzenia powłoki na zabezpieczonych powierzchniach, wysoką odpornością na porastanie przez glony i grzyby oraz podwyższoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Idealny do zastosowania na różnych rodzajach podłoży, takich jak dyspersyjne tynki cienkowarstwowe, beton, kamień naturalny, ściany murowane oraz tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne.


  • bardzo niska tendencja do brudzenia się powłoki na zabepieczonych powierzchniach
  • wysoka odporność na porastanie przez glony i grzyby
  • podwyższona odpornośc na oddziaływanie czynników atmoferycznych
  • łatwe nakładanie – ręczne oraz poprzez natrysk
  • po wyschnięciu tworzy bezbarwną powłokę

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania: od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania: od 30 do 80%

Gęstość objętościowa: Ok. 1,04 kg/dm3

Barwa: bezbarwny

Czas schnięcia jednej warstywy: min. 4h

Karta techniczna BOLIX PROCLEAN

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner