BOLIX AKO Zaprawa do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej


  • wysoka przyczepność do stali,
  • zawiera inhibitory korozji – hamuje proces korozji zbrojenia,
  • łatwe nakładanie,
  • stanowi jeden z elementów systemu BOLIX Balkon.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania:
do 80%
Gęstość nasypowa:
ok. 1,30 g/cm3
Barwa:
czerwona
Czas zużycia przygotowanej zaprawy:
≤ 1 h

Karta techniczna BOLIX AKO

Karta charakterystyki BOLIX AKO

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner