BOLIX HYDRO folia w płynie do wykonywania hydroizolacji


  • wysoce elastyczna, bezszwowa i bezspoinowa
  • wodoszczelna
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • przystosowana pod ogrzewanie podłogowe
  • posiada zdolność do krycia rys w podłożu

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania i wiązania:
do 80%
Gęstość objętościowa:
ok. 1,30 g/cm3
Barwa:
szar

Karta techniczna BOLIX HYDRO

Karta charakterystyki BOLIX HYDRO

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner