Henryk Czaniecki

Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds.Inwestycji

606 775 500

henryk.czaniecki@bolix.pl