Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem – nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych.

Suchą zawartość opakowania zaprawy klejącej należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Po upływie około 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Przygotowaną zaprawę należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt ciągłą warstwą o grubości około 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie.

Układanie kleju i siatki

Zakłady siatki zbrojącej z włókna szklanego

Sąsiednie pasy siatki powinno się układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm (zgodnie z rys. 2). W przypadku nieuzyskania gładkiej powierzchni, na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki należy nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm.

Podwójna warstwa siatki

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia mechanicznego w części cokołowej lub\i parterowej docieplanych ścian, można stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.

Siatki powinno się układać w zaprawie klejącej krzyżowo, pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie zawsze z zakładami min 10 cm.

Zamiennie dopuszcza się zastosowanie w pierwszej warstwie tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze, nazwaną “siatką pancerną” np. BOLIX HD 335/P układana jest ona na styk bez zakładów.

Siatki pancernej również nie wywija się na narożach lub ościeżach otworów okiennych.

Podwójna warstwa siatki zatopiona w kleju