Witamy w BOLIX FIT 4 PLANET, w  świecie, gdzie ekologia, odpowiedzialność społeczna, rozwój ekonomiczny i jakość produktów łączą się w harmonijną symfonię zrównoważonego rozwoju.

BOLIX, będąc wiodącym producentem materiałów budowlanych, w pełni zaangażowany jest w tworzenie lepszego świata poprzez pryzmat tych czterech filarów.

BOLIX FIT 4 PLANET to przestrzeń poświęcona inspirującym historiom, praktycznym wskazówkom i informacjom dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Nasza pasja do tworzenia ekologicznych materiałów budowlanych idzie w parze z naszym zaangażowaniem w budowanie społeczności zrównoważonego stylu życia.

Pragniemy podzielić się z Tobą nie tylko informacjami na temat innowacyjności i ekologiczności naszych produktów, ale również wartościami, które kierują naszym podejściem do biznesu i społeczeństwa.

W naszej firmie zrównoważony rozwój to nie tylko idea, to filozofia, którą wprowadzamy w życie każdego dnia. Wierzymy, że łącząc biznes z odpowiedzialnością społeczną, możemy nie tylko kreować coraz lepsze produkty, ale także przyczyniać się do lepszego jutra dla naszych klientów, pracowników i całego środowiska.

Razem tworzymy przyszłość opartą na równowadze między ludźmi, gospodarką i planetą.

CELE I AKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWE

ZOBACZ

CELE I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNE

ZOBACZ

CELE I AKTYWNOŚCI EKONOMICZNE

ZOBACZ

ŁAD KORPORACYJNY

ZOBACZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to plan działania mający na celu zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia w sposób zrównoważony i z szacunkiem dla środowiska. Do osiągnięcia tych celów konieczna jest integralność trzech filarów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. 

Cele zostały określone i podpisane przez przywódców krajów członkowskich ONZ w dokumencie “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”.

Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań, które mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu, a także obywateli. Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP : people, planet, prosperity, peace, partnership).

Stanowią one podstawę nowej Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Plan ten wskazuje najważniejsze wyzwania naszych czasów. Przedstawia wizję budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety oraz jego naprawy.

W BOLIX dążymy do podejmowania działań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju. Wiele z nich ma dla nas szczególne znaczenie:

3. DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

5. RÓWNOŚĆ PŁCI

7. CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA

8. WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

9. INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

12. OPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

13. DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU