Listwa startowa (lub kapinosowa) aluminiowa to element rozpoczynający montaż ocieplenia. To fragment systemu, który ułatwia prawidłowe przyklejenie termoizolacji.

Jej atutem jest zapewnienie ochrony dolnej części płyt styropianowych przed gryzoniami, przepływem powietrza pomiędzy termoizolacją i ścianą lub uszkodzeniami mechanicznymi. Listwa startowa do elewacji wyposażona w kapinos zapobiega podciekaniu wody pod ocieplenie lub spływaniu wody na ścianę poniżej listwy. Wbrew częstym opiniom, listwa nie służy do podtrzymywania ocieplenia. Jej zadaniem jest prawidłowe wypoziomowanie i uzyskanie równej linii rozpoczęcia klejenia styropianu do ściany. Wypoziomowana listwa startowa powinna być zamocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej trzech sztuk na 1 mb. Poszczególne odcinki listw łączy się ze sobą za pomocą dylatacyjnych łączników. W przypadku listw aluminiowych, miejsce ich połączenia należy zawsze wzmocnić przed wykonaniem warstwy zbrojonej poprzez zatopienie kwadratowego elementu siatki z włókna szklanego o boku 20 cm w kleju BOLIX U. Niewielkie nierówności ściany pod listwą można niwelować podkładkami dystansującymi w miejscu mocowania śrub.

Listwy startowe do styropianu - prawdziwa uniwersalność

Podobną do listwy lub profilu startowego do styropianu funkcję może pełnić tworzywowa listwa kapinosowa z siatką, która oprócz części cokołowych może być stosowana na nadprożach otworów okiennych i drzwiowych lub na wykończeniach ocieplenia płyt balkonowych i wysuniętych elementów elewacji. Listwa ma zatem dość uniwersalny charakter i można ją stosować w zasadzie do każdego dopuszczonego przez Aprobatę Techniczną systemu grubości płyt styropianowych. Listwy startowe należy jednak odpowiednio zabezpieczyć. W jaki sposób? Kiedy zapadnie decyzja o wykorzystaniu do ocieplenia listwy kapinosowej, konieczne jest zaszpachlowanie siatki połączonej z nią na styropianie w taki sposób, aby termoizolacja była całkowicie pokryta warstwą zbrojoną kleju. Głównie chodzi o części ocieplenia od spodu lub w niedostępnych miejscach. Brak należytego zabezpieczenia termoizolacji klejem może skutkować zniszczeniem materiału np. przez gryzonie lub inne szkodniki. Niepełne zaszpachlowanie termoizolacji od spodu skutkuje również nieplanowanym przepływem powietrza pod płytami.

W narożach budynku listwy pod kątem 45° można również stosować prefabrykowane elementy narożne lub listwy fabrycznie nacinane.

O ile przepisy ogniowe danego kraju nie narzucają montażu metalowych listw startowych w cokołowej części ocieplenia, podobną do nich funkcję może pełnić tworzywowa listwa kapinosowa z siatką. Oprócz części cokołowych można ją stosować na nadprożach otworów okiennych i drzwiowych lub na wykończeniach ocieplenia płyt balkonowych i wysuniętych elementach elewacji. W przypadku montażu listwy kapinosowej w części cokołowej w każdym przypadku należy pamiętać o szpachlowaniu pasów siatki połączonej z nią w taki sposób, aby termoizolacja była całkowicie pokryta warstwą zbrojoną kleju. Brak pełnego zaszpachlowania termoizolacji od spodu może również skutkować infiltracją powietrza pod płytami termoizolacji, skutkując obniżeniem efektywności ocieplania.

Inne zastosowania listw startowych

Czy listwy startowe przydadzą się tylko i wyłącznie do ocieplenia styropianem albo do wełny mineralnej? Oczywiście, że nie, ponieważ doskonale nadają się do różnorodnych prac budowlanych, w których liczy się dobrze wypoziomowana powierzchnia. Zapewniają również stabilność, czego przykładem są listwy startowe do tynku, glazury, płytek czy też paneli PCV – ściennych lub podłogowych. Dzięki temu będzie można dokładnie ustalić linię bazową oraz mieć pod kontrolą płaszczyznę układanej glazury. Jeśli z kolei chodzi o panele, to opisywane profile mają dwa zastosowania – z jednej strony panele będą przez nie podtrzymywane, a z drugiej uefektywnią całą strukturę pod względem estetycznym.