BOLIX B-2SM UNI – masa bitumiczno – polimerowa


  • Bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, mostkująca rysy
  • odporna na substancje agresywne występujące w naturalnym podłożu gruntowym – XA1, XA2 wg EN 206-1
  • szybkoschnąca – szybki przyrost odporności na oddziaływanie warunków atmosferycznych po nałożeniu
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • wysoka zawartość części stałych – 90%
  • może być stosowana na nieotynkowanym murze
  • łatwa i szybka w użyciu
  • do nakładania ręcznego i poprzez natrysk za pomocą pompy perystaltycznej

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie aplikacji i schnięcia: od +5°C do +30°C.

Czas wysychania tynku: min. 24h.

Czas otwarty pracy: ok 1,5 h

Czas twardnienia: min. 2 dni

Opakowania: wiadra: 30 l

Odporność termiczna: 100 °C

Gęstość: Gotowa mieszanka: 0,88 g/cm3

Maksymalna grubość powłoki mokrej: 8 mm

Odporność na deszcz: 5 h

Mostkowanie rys: 2 mm

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner