Maciej Orzechowski

Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds. Inwestycji

606 775 387

maciej.orzechowski@bolix.pl