Tomasz Adamczyk

Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds. Inwestycji

606 775 434

tomasz.adamczyk@bolix.pl