Marcin Dąbrowski

Z-ca Regionalnego Dyrektora Sprzedaży ds. Inwestycji

606 775 392

marcin.dabrowski@bolix.pl