Jedną z ważniejszych czynności w procesie ocieplania budynku jest ocena i właściwe przygotowanie podłoża – ścian zewnętrznych. W przypadku budynków nowowznoszonych najczęściej mamy do czynienia z relatywnie świeżym, mocnym podłożem o przewidywalnych właściwościach. Bardziej problematyczne jest podłoże w budynkach istniejących. Oczywiście stan podłoża zależy od czasu eksploatacji, użytych materiałów oraz intensywności oddziaływania czynników środowiskowych.

 Jakie powinno być podłoże ?

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, odpadające cząstki muru) należy usunąć całkowicie, aż do podłoża nośnego. Do takich czynności można używać ostro zakończonych młotków murarskich, przecinaków, szpachli, itp. Podłoża mocne, ale pylące lub osypujące się należy czyścić szczotkami drucianymi, następnie odpylić szerokimi szczotkami z twardym, gęstym włosem lub zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z góry do dołu. Podłoża niechłonne, gładkie, o niskiej porowatości należy zagruntować preparatem BOLIX BETOGRUNT. Natomiast podłoża chłonne, porowate należy gruntować preparatem BOLIX T. Wszelkie nierówności i ubytki (rzędu 5-15 mm) należy odtworzyć zaprawą wyrównawczo-murarską BOLIX W. Całkowicie skute tynki nie wymagają odtworzenia. Mniejsze nierówności (rzędu do 5 mm) można wyrównać od razu zaprawą klejącą BOLIX, używaną przy ociepleniu. W celu całopowierzchniowego wzmocnienia słabszych murów (niskiej wytrzymałości np.: pustaki gazobetonowe, stare cegły ceramiczne, pustaki żużlowe) zaleca się na całej powierzchni ścian wykonać obrzutkę cementową BOLIX OT lub przeszpachlowanie zaprawą BOLIX Z-PT.