• Masy bitumiczne do izolacji fundamentów

    Prezentujemy ofertę mas bitumicznych Bolix, przeznaczonych do wykonywania wodochronnych izolacji na zewnątrz budynków oraz we wnętrzach. Można je nakładać ręcznie bądź automatycznie za pomocą aparatu natryskowego. Nadają się do zabezpieczeń fundamentów, piwnic, tarasów, garaży i innych pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci. W asortymencie posiadamy masy bitumiczne kauczukowe oraz lateksowe, a także masy jednoskładnikowe. Te ostatnie zapewniają znakomitą ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV. Natomiast produkty na bazie kauczuku są niezwykle elastyczne i odporne na różnego typu agresywne substancje znajdujące się w gruncie. Dostępne masy bitumiczne Bolix są znacznie lepszym rozwiązaniem niż membrany, papy czy folie, ponieważ z łatwością pokrywają najbardziej złożone kształty, tworząc powłokę bez spoin.

  • Masy bitumiczne marki BOLIX

    Powierzchnia, na którą nakłada się masę bitumiczną powinna być starannie umyta z wszelkich zabrudzeń, takich jak kurz, pył, tłuszcz i innych, które mogłyby osłabić przyczepność. Masy dwuskładnikowe można wykorzystać do montowania do fundamentów płyt styropianowych. Nałożenie jednej warstwy masy bitumicznej chroni przed wilgocią, ale dopiero druga i kolejne warstwy tworzą powłokę wodochronną. Nie należy stosować ich na podłożach niechłonnych. Masy kauczukowe oraz te z dodatkiem polimerów można z kolei nakładać na lekko wilgotne podłoża. Informacja o zakresie temperatur, przy którym dozwolona jest aplikacja, znajduje się na kartach technicznych poszczególnych produktów. Przed użyciem należy zapoznać się z załączoną instrukcją.

    

Znajdź przedstawiciela w Twojej okolicy

Wystarczy wpisać własny kod pocztowy, a nasz system znajdzie najbliższego, autoryzowanego dystrybutora.

Znajdź punkty sprzedaży produktów Bolix

Wyszukaj najbliższy punkt oferujący nasze produkty.

    

Newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (informacji handlowej) w formie newsletteru. Zapisując się na newsletter przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania newsletteru. 4) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: a) marketingu własnych produktów; b) wykrywania nadużyć i zapobiegania im; c) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 5) W każdym momencie mam prawo zrezygnować z otrzymywania newsletteru klikając link zawarty w newsletterze. 6) Dane moje będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newsletteru, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 7) Moje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne. 8) Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Śledź nas

Infolinia + 48 801 650 222

    
Porównywarka systemów