Cechy

  • Bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, mostkująca rysy
  • odporna na substancje agresywne występujące w naturalnym podłożu gruntowym – XA1, XA2 wg EN 206-1
  • szybkoschnąca - szybki przyrost odporności na oddziaływanie warunków atmosferycznych po nałożeniu
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • wysoka zawartość części stałych – 90%
  • może być stosowana na nieotynkowanym murze
  • łatwa i szybka w użyciu
  • do nakładania ręcznego i poprzez natrysk za pomocą pompy perystaltycznej

Właściwości

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie aplikacji i schnięcia: od +5°C do +30°C.

Gęstość: ok 0,80 g/cm3

Czas twardnienia: min. 2 dni

Opakowania: wiadra: 32 l

Maksymalna grubość powłoki mokrej: 6 mm 

Odporność na deszcz: 8 h (+ 23°C, 50% wilgotności)

Mostkowanie rys: 2 mm

Dokumenty:

BOLIX B-1SM Express

Opis produktu

Masa bitumiczno-kauczukowa BOLIX B-1SM Express służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych na typowych podłożach mineralnych (m.in.: murów wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej, jastrychów cementowych, tynków cementowych oraz betonu) na zewnątrz budynków. Przy zastosowaniu do fundamentów, może być stosowana jako hydroizolacja typu ciężkiego, średniego oraz lekkiego na powierzchniach poziomych oraz pionowych zawsze od strony naporu wody. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego poprzez natrysk. BOLIX B-1SM Express może być stosowany jako izolacja pośrednia (pod warstwę jastrychu cementowego) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz może służyć do klejenia płyt XPS do podłoży asfaltowych i mineralnych w strefie stykających się z gruntem. BOLIX B-1SM Express dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości. Nie stosować w miejscach, gdzie izolacja jest narażona na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV.Produkty powiązane

    
Porównywarka systemów