Cechy

  • Szybki przyrost odporności na oddziaływanie warunków zewnętrznych
  • Szybkoschnąca
  • Aplikacja ręczna i mechaniczna poprzez natrysk
  • Podwyższona elastyczność
  • Posiada zdolność krycia rys w podłożu
  • Odporna na substancje agresywne
  • Bezrozpuszczalnikowa
  • Na zewnątrz i wewnątrz budynków
  • Klejenie płyt XPS

Właściwości

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie aplikacji i schnięcia: od +5°C do +30°C.

Czas wysychania tynku: min. 24h.

Czas otwarty pracy: ok 1,5 h

Czas twardnienia: min. 2 dni

Opakowania: wiadra: 30 kg.

Odporność termiczna: 100 °C

Gęstość: Gotowa mieszanka: 0,88 g/cm3

Maksymalna grubość powłoki mokrej: 8 mm

Odporność na deszcz: 5 h

Mostkowanie rys: 2 mm

Dokumenty:

BOLIX B-2SM Profi

Opis produktu

Masa bitumiczno-kauczukowa BOLIX B-2SM Profi służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych na typowych podłożach mineralnych (m.in.: murów wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej, jastrychów cementowych, tynków cementowych oraz betonu) na zewnątrz budynków. Przy zastosowaniu do fundamentów, może być stosowana jako hydroizolacja typu ciężkiego, średniego oraz lekkiego na powierzchniach poziomych oraz pionowych od strony naporu wody. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego poprzez natrysk. BOLIX B-2SM Profi może być stosowany jako izolacja pośrednia (pod warstwą jastrychu cementowego) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz może służyć do klejenia płyt XPS do podłoży asfaltowych i mineralnych w strefie stykających się z gruntem. BOLIX B-2SM Profi dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości. Nie stosować w miejscach, gdzie izolacja jest narażona na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV.Produkty powiązane

    
Porównywarka systemów